Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo VICTORIA

24/06/2020 11:17 AM


Số liệu tính hết ngày 31/5/2020, lấy tại ngày 5/6/2020

Địa chỉ: Tầng 3, tháp B, tòa nhà Big Tower, số 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, HN

Số lao động: 155

Số tháng nợ:  6

Số tiền nợ: 1.340.041.581 đồng