Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại số 909

24/06/2020 11:34 AM


Số liệu tính hết ngày 31/5/2020, lấy tại ngày 5/6/2020

Địa chỉ: Số 8, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Số lao động: 212
Số tháng nợ:  6
Số tiền nợ: 1.660.966.995 đồng