Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Abipha

16/07/2020 04:43 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: Số 5 liền kề 15 KĐT Văn Phú, phường Phú La, ruận Hà Đông, TP. Hà Nội;

Số lao động: 162 người;

Số tháng nợ: 07 tháng;

Số tiền nợ: 1.418.112.118 đồng.