Công ty cổ phần CDC Hà Nội

16/07/2020 04:47 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà Vietcombank, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội;

Số lao động: 144 người;

Số tháng nợ: 06 tháng;

Số tiền nợ: 1.448.885.896 đồng.