Công ty TNHH Tư Vấn XD Sông Đà Ucrin

16/07/2020 04:49 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: Tầng 6 nhà G10, số 493 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam,  quận Thanh Xuân , TP.Hà Nội;

Số lao động: 26 người;

Số tháng nợ: 17 tháng;

Số tiền nợ: 1.475.214.571 đồng.