Công ty CP dầu khí Đông Đô

16/07/2020 04:52 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình, quận Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội;

Số lao động: 34 người;

Số tháng nợ: 13 tháng;

Số tiền nợ: 1.493.109.746 đồng.