Công ty CP xây lắp Xuân Mai

16/07/2020 04:55 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà CT2, Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội;

Số lao động: 228 người;

Số tháng nợ: 07 tháng;

Số tiền nợ: 2.238.692.445 đồng.