Công ty CP An Việt Sông Hồng

16/07/2020 04:56 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: P307 Tầng 3 Khối B Tòa nhà văn phòng BigC Long Biên, Số 7-9 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên,TP. Hà Nội;

Số lao động: 382 người;

Số tháng nợ: 06 tháng;

Số tiền nợ: 3.691.551.564 đồng.