Công ty cổ phần anh ngữ APAX

16/07/2020 04:58 PM


Số liệu tính đến ngày 30/6/2020 lấy tại ngày 06/7/2020

Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội;

Số lao động: 1.359 người;

Số tháng nợ: 06 tháng;

Số tiền nợ: 15.445.990.885 đồng.