29/10/2019 10:58 AM

Ngày 28/10/2019, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1621/QĐ-BHXH và 1622/QĐ-BHXH về việc Tặng Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam, Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH ...

18/10/2019 10:02 AM

Đây là nội dung nêu tại Công văn số 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

18/10/2019 08:58 AM

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu tại Thông báo Kết luận Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng ...

17/10/2019 10:09 AM

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2019, BHXH Việt Nam đã công bố các Quyết định khen thưởng “Bằng khen của ...

17/10/2019 10:07 AM

BHXH TP Hà Nội vừa có Công văn số 635/BHXH-KTTN gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Theo đó, đến hết tháng 5/2018, 99 doanh nghiệp nợ BHXH, ...

17/10/2019 10:03 AM

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký ban hành Quyết định số 275/QĐ-BHXH về việc tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho tập thể, cá nhân trong Ngành ...

16/10/2019 03:59 PM

Các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính năm 2018, 2019

16/10/2019 02:53 PM

Với trên 1,8 triệu học sinh, sinh viên đang theo học tại 1.736 trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, có thể nói Hà Nội là địa bàn triển khai công tác thu ...

15/10/2019 03:41 PM

Kế hoạch 191/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 24/8/2018 của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số ...

Thông cáo báo chí số 05/TC-UBND ngày 08/5/2020 Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số PCI của thành phố Hà Nội năm 2019 theo công bố của VCCI ngày 05/5/2020

BHXH Việt Nam: Tặng 05 Cờ Thi đua, 112 Bằng khen cho tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc

Kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện

Toàn Ngành BHXH kịp thời có giải pháp triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Khen thưởng 77 cá nhân, 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu

Hà Nội đề nghị không khen thưởng 99 doanh nghiệp nợ BHXH

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông năm 2018

Danh sách các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính năm 2018, 2019

BHYT đồng hành cùng sức khoẻ học sinh, sinh viên

Kế hoạch 191/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH