16/09/2020 04:16 PM

Bảo hiểm y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh. Hầu hết người bệnh được thanh toán 80%, 95% chi phí khám, ...

23/06/2020 02:25 PM

NDĐT- Hiện nay, người bệnh có thể tự tra cứu thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế. Điều này giúp tăng ...

Người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng có thể tham gia BHYT hộ gia đình để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục

Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

Danh mục đăng ký KCB ban đầu