Những quy định mới về chế độ hưu trí áp dụng từ 01/01/2018

  Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 có một số quy định mới về chế độ hưu trí sẽ áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2018 trở đi, đây là vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Để làm rõ hơn vấn đề này, ...

Cải thiện số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

NDĐT- Trong tháng 5, khi nước ta cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19, tỷ lệ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện ghi nhận sự cải thiện. Đến hết tháng 5, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hơn 600 ...

Ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế

NDĐT- Hiện nay, người bệnh có thể tự tra cứu thông tin về chi phí điều trị, các dịch vụ đã sử dụng, minh bạch quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế. Điều này giúp tăng cường vai trò tham gia kiểm soát sử dụng quỹ khám, chữa bệnh của ...

Quỹ BH thất nghiệp phát huy vai trò

Quỹ BH thất nghiệp thực sự ý nghĩa với những NLĐ gặp khó khăn, mất việc làm, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Đồng thời, quỹ này còn đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu rủi ro và điều tiết thị trường lao ...