28/10/2019 01:31 PM

Ngày 23/5/2018, Hội nghị Trung ương 7 đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Nghị quyết đã đặt ra các mục tiêu quan trọng, cụ thể ...

24/10/2019 02:39 PM

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, thảo luận toàn thể tại hội trường ngày 23/10 đối với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), các ĐBQH dành nhiều sự quan tâm đến ...

29/10/2018 08:36 AM

 Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Đoàn Thanh Hóa đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. ...

11/09/2018 03:32 PM

Nghị quyết 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH được đánh giá như “luồng gió mới”, khẳng định một bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt ...

06/08/2018 10:17 AM

 Đây là chủ đề cuộc Toạ đàm vừa được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng nay (03/8). Cuộc Tọa đàm có sự tham dự của các vị khách mời: Phó Chủ nhiệm ...

25/05/2018 08:18 AM

 Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ...

[Infographic] Những mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

Tăng tuổi nghỉ hưu là phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý

“Luồng gió mới” từ cải cách đột phá

Cải cách chính sách BHXH - Hướng tới BHXH toàn dân

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH