Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 Cụm thi đua số III Bảo hiểm xã hội Việt Nam

19/01/2016 10:23 AM


Ngày 15/01/2016, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên, Cụm thi đua số III, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Cụm thi đua số III gồm 9 đơn vị thành viên là BHXH các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hoà Bình, Thái Nguyên và BHXH thành phố Hà Nội. Tham  dự Hội nghị có Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Trưởng phòng Tổ chức hành chính) và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị. Hội nghị mời đại diện lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo.

Ngày 15/01/2016, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Nguyên, Cụm thi đua số III, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Cụm thi đua số III gồm 9 đơn vị thành viên là BHXH các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hoà Bình, Thái Nguyên và BHXH thành phố Hà Nội. Tham  dự Hội nghị có Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Trưởng phòng Tổ chức hành chính) và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị. Hội nghị mời đại diện lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo.

           Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong cụm đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Cụm thi đua số III BHXH Việt Nam. Hội nghị đã tập trung đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, công tác xây dựng đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua của từng đơn vị và của toàn Cụm trong năm 2015. Đồng thời khẳng định BHXH các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số III đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, thành phố phát động, toàn thể CBCCVC thuộc các đơn vị đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2015. Tính đến 31/12/2015, kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tính bình quân các đơn vị trong Cụm như sau: số người tham gia BHXH toàn Cụm đạt 101,9% so với kế hoạch năm 2015, số người tham gia BHYT toàn Cụm tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2014 số người tham gia BH thất nghiệp tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tỷ lệ bao phủ BHYT tính bình quân toàn Cụm đạt 77,74% dân số, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2014. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN luôn được các đơn vị quan tâm, coi trọng và từng bước khắc phục tình trạng nợ đọng kéo dài, cả 9/9 đơn vị đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao: Tổng số thu trong năm 2015 Cụm III đạt 44.834,9 tỷ đồng, tỷ lệ bình quân tổng số thu so với kế hoạch giao toàn Cụm đạt 101,82%. Công tác quản lý quỹ, giám định BHYT cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2015, toàn Cụm đã có 21.281.652 lượt người KCB BHYT với chi phí là 6.689 tỷ đồng. Công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH với tổng số tiền 55.830 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, an toàn, chính xác.

 

         Hội nghị cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp cụ thể để việc tổ chức các phong trào thi đua trong năm 2016 đạt kết quả cao hơn. Cụm Thi đua số III cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016 với chủ đề &ldquoĐoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016&rdquo tập trung vào thực hiện 6 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

         Các đơn vị trong cụm đã thống nhất cao đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam xét tặng cờ thi đua cho 03 đơn vị cấp tỉnh là BHXH thành phố Hà Nội, BHXH Thái Nguyên, BHXH Nam Định và Cờ thi đua của Chính phủ cho BHXH tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời chọn cử BHXH tỉnh Hà Nam đảm trách nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2016, Phó Cụm trưởng là BHXH tỉnh Nam Định./.

-Thu Vân