29/06/2020 01:35 AM

Quỹ BH thất nghiệp thực sự ý nghĩa với những NLĐ gặp khó khăn, mất việc làm, nhất là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19. Đồng thời, quỹ này còn đóng vai ...

25/05/2020 08:35 AM

Phát triển, mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm xã hội (BHXH) là mục tiêu trước mắt và lâu dài để hướng tới BHXH toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội cho người ...

25/11/2019 07:57 AM

Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ ...

20/11/2019 08:46 AM

Theo kế hoạch, ngày 20/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có quy định về tăng tuổi nghỉ hưu. Liên quan vấn đề này, ...

21/10/2019 08:30 AM

Một trong những mục tiêu tổng quát về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) được đề cập đến tại Nghị quyết số 28, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành T.Ư ...

10/10/2019 08:21 AM

HNP - Sáng 9/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo “Một số vấn đề về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong Bộ luật Lao động (sửa ...

04/10/2019 08:23 AM

Chiều 3/10, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 68 của Quốc hội về đẩy mạnh ...

03/10/2019 04:43 PM

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1270/QĐ-BHXH 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban ...

03/10/2019 02:24 PM

Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội giao Chính phủ: “Trước năm 2018, hoàn thành việc liên thông hệ thống phần mềm công nghệ thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ ...

26/09/2019 03:11 PM

BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức, người tham gia được tự nguyện lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để ...

Quỹ BH thất nghiệp phát huy vai trò

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội

Cần đồng bộ các chính sách về việc làm, tiền lương và BHXH

Để mọi người dân đều có quyền và cơ hội tiếp cận bảo hiểm xã hội

Hội thảo về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Hướng đến mọi người dân đều được hưởng quyền lợi KCB BHYT

Sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH

Hệ thống thông tin giám định BHYT ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả tốt

Tạo điều kiện để người dân tham gia BHXH tự nguyện