Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được giải quyết chế độ thai sản?

27/08/2020 08:45 AM


(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Phương Nga (Đà Nẵng) đóng BHXH liên tục từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2020. Do dịch bệnh, bà nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 4/2020. Bà đang mang thai, dự kiến sinh con ngày 20/9/2020. Bà Nga hỏi, trong thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp bà có được hưởng trợ cấp thai sản không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là, phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp của bà dự kiến sinh con vào ngày 20/9/2020 và đóng BHXH liên tục từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2020 thì bà có 7 tháng đóng BHXH (từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020) trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2020). Do đó, nếu bà đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì khi sinh con bà vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định nêu trên

  • Lượt truy cập: 712782
  • Tháng này: 34665
  • Hôm nay: 4758
  • Đang trực tuyến: 36