Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên

27/08/2020 11:28 AM


Chính sách Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên (BHYT HSSV) là chính sách nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, BHYT HSSV được bắt đầu thực hiện từ năm học 1994-1995. Đến nay đã được 26 năm, BHYT ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho HSSV, thế hệ tương lai của đất nước. Để các bạn HSSV, đặc biệt là gia đình và nhà trường hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích và nghĩa vụ tham gia BHYT, nhân dịp đầu năm học mới 2020-2021, Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố trân trọng giới thiệu Những điều cần biết về Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

-TV

  • Lượt truy cập: 748054
  • Tháng này: 33303
  • Hôm nay: 1709
  • Đang trực tuyến: 49