Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021

03/09/2020 09:03 AM


Chính sách Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên (BHYT HSSV) là chính sách nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. BHYT HSSV được bắt đầu thực hiện từ năm học 1994-1995. Đến nay đã được 26 năm, BHYT ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho HSSV, thế hệ tương lai của đất nước. Để các bạn HSSV, đặc biệt là gia đình và nhà trường hiểu rõ được ý nghĩa, lợi ích và nghĩa vụ tham gia BHYT, nhân dịp đầu năm học mới 2020- 2021, Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản về BHYT HSSV.

Ảnh minh họa

1. Về đối tượng tham gia: Là những HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác(thẻ ưu tiên).

2. Về mức đóng:  Bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng nhân với số tháng đóng BHYT, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT, HSSV đóng 70%.

          Mức đóng hàng tháng:

          Mức lương cơ sở hiện hành   x    4,5%  =   67.050 đồng

             (1.490.000đ/tháng)

         Nhà nước hỗ trợ mức đóng: 67.050 x 30% = 20.115 đồng

         HSSV đóng:                            67.050 x 70% = 46.935 đồng

3. Về phương thức đóng: Cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng một lần nộp vào quỹ BHYT. Chỉ thực hiện thu phí BHYT 1 lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời hạn ghi trên thẻ tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT.

 

3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng
46.935 đồng (70% mức đóng hàng tháng) x 03 tháng 46.935 đồng (70% mức đóng hàng tháng) x 06 tháng 46.935 đồng (70% mức đóng hàng tháng) x 09 tháng 46.935 đồng (70% mức đóng hàng tháng) x 12 tháng
140.805 đồng 281.610 đồng 422.415 đồng 563.220 đồng

 

 4. Về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT:      

Đối với trẻ 0-6 tuổi:  Được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Đối với học sinh lớp 1: Học sinh đủ 06 tuổi và sinh trước ngày 30/9 của năm nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/10 của năm đó; sinh sau ngày 30/9 của năm nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau tháng sinh nhật.

Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó.

Đối với HSSV của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ từ năm lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.

HSSV năm cuối của khóa học:        Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

5. Các em HSSV tham gia BHYT được hưởng các quyền lợi sau:

+ Được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

+ Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu mỗi quý.

+ Được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

+ Được chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

+ Được cơ quan BHXH tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về BHYT.

+ Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

6. Về mức hưởng :

6.1 HSSV KCB tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT

* Khi KCB đúng nơi đăng ký ban đầu và thực hiện đầy đủ thủ tục, HSSV được hưởng 80% chi phí KCB khi thẻ BHYT có mã quyền lợi là 4.

** Khi KCB không đúng tuyến (không đúng nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu/không có giấy chuyển tuyến KCB BHYT hoặc Giấy chuyển tuyến KCB BHYT không đúng quy định/không trong tình trạng cấp cứu) được hưởng:

- Ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện mức hưởng 100% chi phí KCB.

- Nội trú tại bệnh viện tuyến huyện mức hưởng 100%; bệnh viện tuyến tỉnh mức hưởng 60%; bệnh viện tuyến trung ương mức hưởng là 40%.

*** Trường hợp KCB BHYT không xuất trình đầy đủ thủ tục KCB tại nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí KCB

- KCB ngoại trú: tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương 223.500 đồng.

KCB nội trú: tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương: 745.000 đồng.           

6.2. KCB tại cơ sở không có hợp đồng KCB BHYT được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT 

- KCB ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện mức hưởng tối đa mức lương cơ sở: 0,15 lần tương đương đương 223.500 đồng.

- KCB nội trú tại bệnh viện tuyến huyện mức hưởng tối đa mức lương cơ sở 0,5 lần, tương đương 745.000 đồng; bệnh viện tuyến tỉnh mức hưởng tối đa mức lương cơ sở 1,0 lần, tương đương 1.490.000 đồng; bệnh viện tuyến trung ương mức hưởng tối đa mức lương cơ sở 2,5 lần tương đương 3.725.000 đồng.

Trường hợp cấp cứu: được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng giấy tờ tùy thân có ảnh, trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

 Khi đi khám, chữa bệnh đúng quy định (Cấp cứu hoặc được chuyển tuyến) thì được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ 01/7/2019 là: 8.940.000đ) (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến).

7. Thủ tục khi đi KCB BHYT:

- HSSV khi đi KCB phải xuất trình thẻ BHYT còn hạn sử dụng cùng với chứng minh nhân thân có ảnh. Đồng thời, xuất trình thêm Giấy hẹn nếu thẻ BHYT đang được chờ cấp lại hoặc đổi thẻ; Giấy chuyển tuyến KCB…

Vì sức khỏe con em và tương lai đất nước, các gia đình, các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia BHYT HSSV. Hãy liên hệ với nhà trường, cơ quan BHXH nơi gần nhất để được chăm sóc sức khỏe ngay từ trong trường học và được hướng dẫn chi tiết.

-BBT

  • Lượt truy cập: 748124
  • Tháng này: 33373
  • Hôm nay: 1779
  • Đang trực tuyến: 53