Chương Mỹ: Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

04/06/2020 02:25 PM


Sáng 4/6, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Chương Mỹ đã họp kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm; triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Minh Hiến – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị

5 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với các phòng ban, ngành huyện ban hành các văn bản để đảm bảo thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT kịp thời, tính khả thi cao, thống nhất các chủ trương của Thành phố, của huyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đến hết tháng 5/2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89% dân số. Số người tham gia BHYT là 246.563 người, tăng 6.269 người so với cùng kỳ năm trước; tăng 1.965 người so với tháng 12/2019, đạt 97,15% kế hoạch; để hoàn thành chỉ tiêu giao còn phải phát triển 7.236 người.

Số người tham gia BHXH bắt buộc 33.077 người, tăng 1.044 người so với cùng kỳ năm trước, giảm 845 người so với tháng 12/2019, đạt 85,4% số người thuộc diện tham gia; để hoàn thành chỉ tiêu giao còn phải phát triển 3.720 người.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 31.734 người, tăng 1.227 người so với cùng kỳ năm trước giảm, 728 người so với tháng 12/2019, đạt 84,25% số người thuộc diện tham gia. Để hoàn thành chỉ tiêu giao còn phải phát triển 4.048 người.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.440 người, tăng 429 người so với cùng kỳ năm trước, tăng 50 người so với tháng 12/2019, tương ứng tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 đạt 3,6%. Để hoàn thành chỉ tiêu giao còn phải phát triển 400 người.

Tính đến tháng 5/2020 có 432 đơn vị nợ với tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 25,6 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ 2,79%, tăng 16,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác giải quyết chế độ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn đúng quy định. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH huyện phối hợp cùng Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 cho 10.367 người với số tiền 86 tỷ đồng qua 2 hình thức ATM và chi trả tiền mặt tại nhà người hưởng đảm bảo an toàn chính xác.

Trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ BHXH với số tiền 264 tỷ đồng. Toàn huyện có 37 điểm khám chữa bệnh BHYT. 5 tháng đầu năm 2020, số lượt khám chữa bệnh BHYT là 131.188 lượt người với chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán là 29,7 tỷ đồng. Công tác giám định kiểm tra chi phí khám chữa bệnh BHYT được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, chính xác.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng, tỷ lệ bao phủ BHXH. Tỷ lệ học sinh sinh viên toàn huyện tham gia BHYT chưa đạt 100% (hiện mới chỉ đạt 90,02%). Đến nay còn 7.235 học sinh sinh viên chưa tham gia BHYT. Tình hình nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện có 99% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH và giao – nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Song vẫn còn 41 đơn vị chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử…

Qua nghe ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo về các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: BHXH huyện tham mưu, trình UBND huyện kiện toàn lại thành viên BCĐ huyện; phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, ngoài phối hợp với Nhà trường thì cần phối hợp với chính quyền địa phương và phối hợp với các đoàn thể ở thôn, xóm khu dân cư để tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Dự kiến 15/8 BHXH huyện phối hợp cùng Bưu điện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền. BHXH phối hợp với Chi cục Thuế rà soát doanh nghiệp mới thành lập, số lao động mới tăng trong các doanh nghiệp để nắm bắt và phát triển đối tượng; LĐLĐ huyện phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách, Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động đối thoại với người lao động về chính sách BHXH, BHYT; BHXH huyện tham mưu cho UBND huyện văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền vận động phát triển đối tượng nhận chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM; tiếp tục thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng BHXH; đôn đốc thu hồi nợ; …

BHXH huyện Chương Mỹ