BHXH quận Đống Đa: Giao ban đại lý thu và triển khai công tác phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

26/06/2020 09:57 AM


Chiều ngày 24/06, BHXH quận Đống Đa tổ chức hội nghị triển khai phát triển đối tượng tham gia tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tham gia hội nghị có lãnh đạo, kế toán và các nhân viên đại lý thu của các phường trên địa bàn quận.

Đ/c Đỗ Thị Tuyết Nga, Giám đốc BHXH quận Đống Đa phổ biến những điểm mới trong Luật BHXH, BHYT

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc BHXH quận Đỗ Thị Tuyết Nga đã phổ biến về những điểm mới trong Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi, quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện tới 21 đại lý thu phường.

Để thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020, toàn quận mục tiêu phấn đấu mỗi phường đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 90,1% dân số trên địa bàn và phát triển thêm ít nhất 32 người tham gia BHXH tự nguyện theo sự chỉ đạo của Quận Ủy đề ra.

 BHXH quận đã cấp đầy đủ tờ rơi và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đến các cán bộ đại lý thu trong đó nhấn mạnh đến chính sách và lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện cũng như tầm quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia giúp các đại lý thu nắm rõ khi vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Với việc tích cực tuyên truyền chính sách BHYT, BHXH tự nguyện, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; BHXH quận Đống Đa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện của BHXH thành phố Hà Nội giao năm 2020. 

- Hằng Nga. BHXH quận Đống Đa