Huyện Ứng Hòa: Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020

01/07/2020 04:59 PM


Chiều ngày 30/6/2020, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Viễn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chi đạo, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, lãnh đạo các cơ quan Ngân hàng NN&PTN, Kho bạc nhà nước huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quý Đạt - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện – Tổ trưởng Tổ thư ký Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tính đến tháng 5/2020 trên địa bàn huyện, số người tham gia BHYT là 170.492 người tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,2%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.458 người đạt 7,4% tốc độ gia tăng. Số tiền các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN 9,4 tỷ đồng (Tăng 6,1 tỷ so với tháng 12/2019). Công tác giải quyết các chế độ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đầy đủ đúng quy định, công tác chi trả lương hưu trợ cấp BHXH luôn được đảm bảo chi trả trước ngày 10 hàng tháng với 02 hình thức chi trả: thông qua hệ thống bưu điện và qua tài khoản thẻ ATM. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ BHXH với số tiền 187,656 tỷ đồng (tăng 11,744 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019). Về công tác khám chữa bệnh BHYT, BHXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với hai cơ sở KCB BHYT đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định của Luật BHYT. 06 tháng đầu năm 2020: Số lượt KCB BHYT là 102.135 lượt người khám chữa bệnh nội, ngoại trú với chi phí khám chữa bệnh đề nghị thanh toán là 42,1 tỷ đồng. Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của các thành viên Ban chỉ đạo với nhiều giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, vận động phát triển người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH nhận qua thẻ ATM, công tác thu, thu nợ trên địa bàn đã được Ủy ban nhân dân huyện giao cho từng xã năm 2020.

Đ/c Nguyễn Chí Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Ứng Hòa

Kết luận hội nghi, đồng chí Nguyễn Chí Viễn, huyện ủy viên – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo bám sát Quyết định số 1357/QĐ –BHXH ngày 17/12/219 về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND huyện Ứng Hòa, Kế hoạch số 48/KH -UBND ngày 3/3/2020 kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH,BHYT năm 2020 trên địa bàn huyện; phấn đấu đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020 đạt 90,1% dân số, tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia; Tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 95% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%; Giao cho BHXH huyện hàng tháng cung cấp danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH cho Chi cục Thuế, Phòng Tài chính, Kho bạc huyện để có biện pháp thu hồi nợ, yêu cầu các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện hàng tháng thực hiện việc nộp tiền BHXH,BHYT,BHTN đúng quy định, tiến hành kiểm tra công vụ đối với các đơn vị và cá nhân trong việc không chấp hành nghiêm túc công tác BHXH nhất là việc thu nộp BHXH cho cơ quan đơn vị theo quy định  Phòng Giáo dục đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan Bảo hiểm và UBND các xã tổ chức công tác thu BHYT học sinh năm học 2020-2021 đạt kết quả cao nhất. Đối với công tác phát triển người hưởng qua thẻ ATM, giao cơ quan BHXH phối hợp với Ngân hàng thương mại, UBND xã mời các đối tượng thụ hưởng đến trụ sở UBND xã để truyên truyền hướng dẫn mở tài khoản (lưu ý phân loại đối tượng theo độ tuổi). Đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đề nghị UBND các xã điều tra rà soát các số người đã có thẻ, chưa có thẻ để xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các hội đoàn thể, các thôn để thực hiện, lưu ý các xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới. UBND huyện lấy các tiêu chí thực hiện chính sách BHXH của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã để xét thi đua, giao BHXH huyện hàng tháng báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện về UBND huyện./.

Huyền Đức- BHXH huyện Ứng Hòa