Quận Thanh Xuân: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

08/07/2020 02:56 PM


Chiều ngày 07/07/2020, UBND quận Thanh Xuân tổ chức buổi họp đánh giá về thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do đồng chí Lê Mai Trang –Ủy viên thường vụ Quận ủy- Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì.

Tham dự buổi họp có đồng chí Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ BHXH TP Hà Nội, các thành viên Ban chỉ đạo quận, đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng ngành có liên quan, Phó chủ tịch UBND 11 phường phụ trách văn xã.

Đ/c Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu tại cuộc họp

Buổi họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020, khó khăn tồn tại và đưa ra các giải pháp, phương hướng cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu thu nợ BHXH và phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo chỉ tiêu được giao trong năm 2020. Tính đến 30/06/2020, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 5.557 đơn vị nợ BHXH, với số nợ 346.521 tỷ đồng (tăng 110,123 tỷ đồng so với tháng 12/2019, tăng 90,940 tỷ so với cùng kỳ năm 2019).

 Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ thực hiện kiểm tra theo quyết định tại 20 đơn vị với số nợ: 2.977.627.266 đồng, thu hồi 1.305.903.282 (43,86% số nợ của các đơnvị thực hiện kiểm tra). Số người tham gia BHYT là 283.248 người; giảm 4.964 người so với tháng 12/2019. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,8% dân số (Chỉ tiêu HĐND Thành phố giao năm 2020 là 90,1%), để hoàn thành chỉ tiêu giao còn phải phát triển 881 người. Đối với  chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tính đến 30/6/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.212 người, tăng 133 người so với tháng 12/2019 (1.079 người), tương ứng tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 là 12,3% (chỉ tiêu giao tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo HĐND là 30%), đạt 41% kế hoạch; để hoàn thành chỉ tiêu giao còn phải phát triển 191 người.

Đ/c Lê Ngọc Anh, Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân báo cáo tại Hội nghị

Các đồng chí tham dự buổi họp đã nêu khó khăn vướng mắc như: công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ BHXH gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; việc phối hợp với Bưu điện trung tâm 2 tổ chức hội nghị truyền thông phát triển đối tượng tại UBND các phường từ đầu năm chưa thực hiện được do ảnh hưởng của dịch bệnh, khó khăn trong việc mời người dân đến tham gia cũng như UBND phường không sắp xếp được để tổ chức hội nghị 1 lần/ tháng theo yêu câu đề ra; …..

Đ/c Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mai Trang - Ủy viên thường vụ Quận ủy - Phó chủ tịch UBND quận đưa ra các nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo và UBND 11 phường chủ động, tích cực thực hiện: Để giảm nợ BHXH tiếp tục thực hiện kiểm tra đối với các đơn vị nợ BHXH, đẩy mạnh việc thu hồi nợ với các đơn vị nợ dưới 6 tháng; Đối với việc tham gia BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên: Phòng Giáo dục và đào tạo, UBND các phường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, gắn với việc bình xét thi đua, yêu cầu các trường học trên địa bàn tham gia BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên đảm bảo 100% theo đúng quy định của Luật BHYTtuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về quyền và nghĩa vụ cá nhân trong lĩnh vực BHXH…. Đối với BHXH tự nguyện: tập trung nâng cao kỹ năng, hiểu biết về BHXH tự nguyện của nhân viên đại lý thu để thu BHXH tự nguyện tại Đại lý thu các phường; xây dựng đội ngũ cộng tác viên nòng cốt trong các hội đoàn thể có tính năng động, sáng tạo như Đoàn thanh niên, hội phụ nữ…nhằm tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH tự  nguyện đến người dân….phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 /.

Tuyết Mai- BHXH quận Thanh Xuân