BHXH quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2020

10/07/2020 05:21 PM


BHXH quận Đống Đa vừa tổ chức Hội nghị đánh giá quá trình 25 năm hình thành và phát triển nhân kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH quận (12/7/1995-12/7/2020) và phát động phong trào thi đua 06 tháng cuối năm 2020.

Tại Hội nghị, Giám đốc BHXH quận Đỗ Thị Tuyết Nga đã điểm lại toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của BHXH quận Đống Đa đồng thời đánh giá kết quả thi đua 06 tháng đầu năm 2020, triển khai các nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 tới toàn thể viên chức BHXH quận.

Tính đến hết tháng 06/2020, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN của BHXH quận Đống Đa đạt 2,180 tỷ đồng đạt 42,66% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt là 467.698 người tham gia đạt 92,9% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.907 người, tăng 120 người so với cuối năm 2019, để hoàn thành chỉ tiêu giao còn phải phát triển 938 người. Chi trả lương hưu qua thẻ ATM trong 06 tháng đầu năm đạt 1.171 người, trong tháng 07/2020 nâng tổng số lên 23.731 đạt 35.65% kế hoạch.

BHXH quận thường xuyên phối hợp với Bưu điện trung tâm 3 gửi thông báo yêu cầu tham gia, rà soát 1.137 đơn vị với 8.181 lao động (đạt tỷ lệ rà soát 34,1%). Kết quả sau rà soát đã có thêm 215 đơn vị với lao động tham gia mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua 06 tháng cuối năm 2020 của BHXH thành phố Hà Nội, toàn bộ viên chức BHXH quận Đống Đa quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch do BHXH Thành phố giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của từng cán bộ, viên chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức, tăng cường trách nhiệm, thực hiện văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia, thu, thu nợ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, trong đó đẩy mạnh việc rà soát dữ liệu cơ quan thuế cung cấp làm cơ sở phát triển đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với Bưu điện, UBND các phường tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, giải quyết chế độ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người hưởng; tăng cường công tác giám định BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đúng quy định; giảm dần tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm muộn, phấn đấu xuống dưới 2%.

Hằng Nga, BHXH quận Đống Đa