Chương Mỹ: Đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2020

24/07/2020 09:36 AM


Sáng 22/7, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị quán triệt, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 đối với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hoàng Minh Hiến, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đ/c Vũ Xuân Hùng, UV BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các thành viên Ban chỉ đạo huyện, Phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn toàn huyện.

6 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Chương Mỹ đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện. Kết quả: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,33% dân số. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 33.203 người,  đạt 90,23% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 31.878 người, đạt 89,09% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.489 người, tăng 438 người so với cùng kỳ năm 2019, tăng 99 người so với tháng 12/2019, tuy nhiên tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 mới đạt 7,12%.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác thanh tra, kiểm tra, thu nợ đóng BHXH bị hạn chế, chủ yếu đôn đốc bằng hình thức gián tiếp. BHXH huyện đã gửi 4.841 văn bản đôn đốc tới các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết tháng 6/2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 17,15 tỷ đồng (tăng 7,75 tỷ đồng so với tháng 12/2019), tập trung vào khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ 11,46 tỷ đồng, chiếm 67% tổng tiền nợ. Cùng đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành BHXH đã thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ BHXH cho 23.393 lượt đối tượng với số tiền 329,24 tỷ đồng. Trong công tác khám chữa bệnh BHYT, BHXH huyện đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 4 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến tuyến y tế cơ sở có đủ điều kiện để tổ chức khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT… 6 tháng đầu năm 2020, đã có 221.704 lượt người khám chữa bệnh BHYT với chi phí khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán là 37,5 tỷ đồng.

Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Minh Hiến chủ trì hội nghị

Nhằm huy động sức mạnh của cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, 6 tháng cuối năm 2020, huyện Chương Mỹ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, cụ thể: Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2020 đạt 90,1%. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp đạt 95% số người thuộc diện tham gia. Tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%. 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT. Tỷ lệ nợ đóng BHXH phải tính lãi thấp hơn 0,2% số phải thu để đảm bảo quyền và lợi ích hợp háp của người lao động. Tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT và phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, đảm bảo chi phí khám chữa bệnh BHYT trong nguồn dự toán được giao. Đảm bảo việc chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua thẻ ATM.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu HĐNĐ, UBND huyện giao. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến ghi nhận kết quả và biểu dương những cố gắng của các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện 7 giải pháp trọng tâm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu HĐND, UBND huyện giao năm 2020, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn huyện. Trong đó, các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tại các kế hoạch, chương trình hành động của UBND huyện. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt tuyên truyền, vận động các đối tượng là học sinh, sinh viên, các hộ gia đình tham gia BHYT; rà soát các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tăng cường đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, nhất là các đơn vị hành chính sự nghiệp chưa thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. BHXH, Bưu điện huyện phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân ATM để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng./.

BHXH huyện Chương Mỹ