Triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai

09/09/2020 11:28 AM


Năm học 2019-2020, toàn quận Hoàng Mai có 100% trường trên địa bàn tham gia (50/50 trường), với tổng số HSSV tham gia BHYT là 58.834 em (trong đó có 2.212 em tham gia theo đối tượng khác) đạt tỷ lệ 96.24%, cao hơn năm trước 1,39%.

Thực hiện hướng dẫn của BHXH thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021, BHXH quận Hoàng Mai đã tham mưu UBND quận ban hành văn bản triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 gửi đến các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Được sự chỉ đạo sát sao của UBND quận, BHXH thành phố Hà Nội nên công tác tổ chức, tuyên truyền, phối hợp của BHXH quận với các trường trên địa bàn trong các năm qua đã được triển khai sâu rộng và đạt kết quả cao. UBND quận thường xuyên chỉ đạo phòng Giáo dục quận phối hợp với BHXH quận, UBND các phường  chỉ đạo các trường tham gia BHYT bắt buộc cho học sinh phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia 100% và đảm bảo 100% số trường có hoạt động y tế học đường tốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh, sinh viên ngay tại trường.

Năm học 2019-2020, toàn quận Hoàng Mai có 100% trường trên địa bàn tham gia (50/50 trường), với tổng số HSSV tham gia BHYT là 58.834 em (trong đó có 2.212 em tham gia theo đối tượng khác) đạt tỷ lệ 96.24%, cao hơn năm trước 1,39%. BHXH quận đã trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu đến các trường kịp thời đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho HSSV. 100% số học sinh khối Tiểu học và THCS đã tham gia BHYT, khối đại học tỷ lệ tham gia chỉ đạt 71.12%, nguyên nhân chủ yếu  sinh viên chỉ tham gia BHYT năm đầu tiên, những năm tiếp theo không tham gia hoặc tỷ lệ tham gia thấp.

Để việc cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế học đường trong các trường trên địa bàn quận được thống nhất, kịp thời, đúng qui định, Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung về công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021, về mức đóng BHYT, về thời gian và tổ chức thực hiện, hướng dẫn trích  chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV và mức chi thù lao tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về BHYT HSSV năm học 2020 – 2021.

Thanh Hà, BHXH quận Hoàng Mai