Rèn luyện tác phong làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh

13/05/2020 10:15 AM


Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tấm gương sáng về phong cách làm việc có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, gắn với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Người nhằm thực hiện hoá mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và được phản ánh trên một số đặc trưng cơ bản, đó là: tính dân chủ; tính quần chúng; tính nêu gương, nói đi đôi với làm; tính khoa học và tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm soát. Trong đó, tác phong làm việc khoa học là một biểu hiện đặc sắc về phong cách làm việc của Người để toàn Đảng, toàn dân học tập và noi theo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải xây dựng tác phong làm việc khoa học và đặc biệt căn dặn: “Gặp mỗi vấn đề, ta phải đặt câu hỏi: Vì sao có vấn đề này? Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao? Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều, chớ gặp sao làm vậy”. Thực tiễn cho thấy, nếu cán bộ, đảng viên có kiến thức chuyên môn, năng lực, trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ nhưng tác phong làm việc không hợp lý, thiếu khoa học sẽ tác động rất lớn đến hiệu quả và chất lượng công việc. Vì vậy, thời gian qua, rèn luyện tác phong làm việc khoa học là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội.

Hướng tới kỷ niệm 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên BHXH thành phố Hà Nội cần hiểu rõ hơn về tác phong làm việc khoa học của Người. Điều đó được thể hiện cụ thể ở việc Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc gì cũng phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu để nắm chắc thực chất tình hình theo đúng tinh thần “chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ”. Việc gì cũng phải điều tra cẩn thận, rõ ràng rồi mới quyết định và thực hiện đến nơi, đến chốn bởi “Đảng có hiểu rõ tình hình thì đặt chính sách mới đúng”. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên mỗi khi xong việc, dù thành công hay thất bại đều phải tổng kết rút kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp thích hợp tiếp tục tổ chức thực hiện việc khác tốt hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu đến cội rễ, phân tách rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái chìa khoá phát triển công việc và để giúp cho cán bộ tiến tới”.

Đối với Người, để nắm tình hình, Người không chỉ dựa vào bộ máy giúp việc mà còn trực tiếp đi xuống cơ sở, không báo trước; xem xét từ ngoài vào trong, từ sau ra trước, từ nơi ăn, chốn ở rồi mới ra chỗ làm việc, hội trường,… Người lên án mọi thói che đậy, bưng bít sự thật, cho đó là dối trá với dân, “dối trá với Đảng, có tội với Đảng”.

Phong cách làm việc này của Người hoàn toàn đối lập với lối làm việc chủ quan, cảm tính, tự do, tuỳ tiện; những vấn đề to tác thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chăm những việc cụ thể, chỉ thấy nhiệm vụ trước mắt mà không thấy tính lâu dài của công việc, dẫn đến giải quyết công việc kém hiệu quả.

Thấm nhuần lời dạy của Người, mỗi cán bộ, đảng viên BHXH thành phố Hà Nội ngày một hoàn thiện hơn trong phong cách làm việc, chuyển từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ. Đảng bộ và Ban Giám đốc luôn mở các khoá đào tạo về kỹ năng ứng xử, giao tiếp, nâng cao phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, thái độ lịch sự, khiêm tốn cho cán bộ làm công tác “Một cửa”; đồng thời, phát động phong trào thi đua, lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng và xác định chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính là việc làm thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục hồ sơ, tích cực thực hiện giao dịch qua hệ thống Bưu điện; thường xuyên cập nhật, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định, tất cả các biểu mẫu, các danh mục thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia, nội dung hướng dẫn về điều kiện, trình tự thủ tục hành chính, thời gian giải quyết đều được niêm yết công khai; cũng như thực hiện công khai danh mục các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng đến giao dịch. Nhờ sắp xếp công việc khoa học, bài bản, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là đẩy mạnh ứng dụng phầm mềm “Một cửa điện tử” trong việc triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, mỗi cán bộ, đảng viên BHXH thành phố Hà Nội luôn đảm bảo giải quyết tốt nhất, nhanh nhất các yêu cầu chính đáng của đối tượng, phục vụ nhân dân trên địa bàn ngày một tốt hơn, cũng như tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên cơ quan BHXH tập trung vào công tác chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn. Chính điều này đã được người dân, tổ chức đánh giá cao và được thể hiện bằng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đạt được trên 90%. Trong năm 2020,  BHXH Thành phố tiếp tục cải cách, đơn giản hoá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức tiếp cận các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; đặc biệt, tăng cường kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không hề né tránh những sự việc tiêu cực, càng không cho phép lợi dụng hai chữ “nhạy cảm” để che chắn sai lầm, bưng bít sự thật, bênh, che cho nhau. Người coi đó là không trong sạch về đạo đức, không minh bạch về chính trị và không trung thực về khoa học. Người còn là một tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện công việc theo có chương trình, kế hoạch. Vì làm việc có kế hoạch, dù bận trăm công nghìn việc của Đảng và Nhà nước, Người lúc nào cũng ung dung, tự tại, vẫn có thời gian học tập, đọc sách, xem văn nghệ, đi xuống địa phương, đi thăm danh lam, thắng cảnh,... Người cũng nhắc nhở cán bộ, đảng viên làm bất cứ việc gì, dù to hay nhỏ cũng phải xác định được phương hướng, mục đích cụ thể. Từ đó, mới vạch ra chương trình, kế hoạch rõ ràng để thực hiện đạt kết quả. Muốn có kế hoạch khoa học thì người cán bộ, đảng viên phải “Việc chính, việc gấp làm trước. Không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào, làm việc ấy”.

Thời gian qua, BHXH thành phố Hà Nội chuyển từ cung cấp dịch vụ thủ công sang dịch vụ công trực tuyến và là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình giao dịch điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam. Theo đó, BHXH Thành phố đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong giải quyết nghiệp vụ, đến nay, BHXH Thành phố đã triển khai việc cài đặt phần mềm giao dịch điện tử về công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn và có 100% thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN đều đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống một cửa điện tử của BHXH Thành phố và 30 quận, huyện, thị xã trực thuộc. Cùng với đó, là ứng dụng công nghệ thông tin trong liên thông các dữ liệu với thuế, tư pháp để cấp thủ tục thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ trực tiệp tại bộ phận “Một cửa”, BHXH Thành phố cũng triển khai, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân qua hệ thống Bưu điện; qua giao dịch điện tử; đồng thời, kết nối với ngân hàng chuyển tiền qua tài khoản cá nhân với các loại chế độ hưu trí, ốm đau, trợ cấp BHXH một lần, thất nghiệp tạo điều kiện tối đa cho người thụ hưởng. Trong tháng 3/2020, BHXH Thành phố đã giải quyết 735.906/847.280 lượt hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ chậm muộn là 1,45%.

Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết quý trọng thời gian, giờ nào việc nấy và có năng lực giải quyết công việc một cách tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Người từng nói: “Thời gian cũng cần phải tiết kiệm như của cải. Của cải nếu hết, còn có thể làm thêm. Khi thời gian đã qua rồi, không bao giờ kéo nó trở lại được”. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất không bằng lòng với thói quen chậm chạp, tùy tiện, không đúng giờ của nhiều cán bộ, coi đó là thái độ không tôn trọng thời giờ của những người khác. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết dứt điểm từng công việc; không ôm đồm, làm quá nhiều việc vừa không dứt điểm, vừa không hiệu quả.

Nhớ lời dạy của Người về việc đức tính tiết kiệm thời gian, cũng như sử dụng hiệu quả thời gian, Đảng bộ và Ban Giám đốc BHXH Thành phố đã sử dụng máy quét vân tay để kiểm soát giờ giấc của mỗi cán bộ, đảng viên, từng bước tạo thói quen làm việc đúng giờ. Ngược lại, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải tự lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm của bản thân một cách cụ thể, chi tiết sao cho không bị lãng phí thời gian một cách vô ích. Việc sử dụng thời gian để làm việc một cách khoa học sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành được những mục tiêu của bản thân và góp phần thực hiện các mục tiêu lớn của tập thể.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam luôn soi đường, dẫn lối mà còn là một tấm gương sáng ngời về đạo đức, phong cách. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tuỳ từng vị trí công tác của mình đều có thể tiếp thu, học tập, vận dụng và rèn luyện mỗi ngày theo phong cách làm việc khoa học của Người./.

- MK