Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

15/07/2020 09:33 AM


Ngày 14/7/2020, Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho đảng viên. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố; các đồng chí trong BCH Đảng bộ BHXH Thành phố, Bí thư chi bộ cùng gần 200 đảng viên, quần chúng ưu tú cảm tình đảng thuộc Đảng bộ BHXH Thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và của Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, Đảng uỷ BHXH Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, chính trị và công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch đã đề ra. Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ BHXH Thành phố Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid – 19, vừa phục vụ người dân, người lao động tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn trên địa bàn Thủ đô.

Đ/c Vũ Đức Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH TP báo cáo tại Hội nghị sơ kết

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy BHXH Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng nghiệp vụ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Theo đó, tính đến hết tháng 6/2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN trên toàn Thành phố đạt 21.676,4 tỷ đồng, đạt 44,26 % kế hoạch. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt chú trọng. Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc trên 1,7 triệu người, đạt 91,58% kế hoạch, số người tham gia BHXH tự nguyện 39.760 người, đạt 51,87% kế hoạch; số người tham gia BH thất nghiệp trên 1,6 triệu người, đạt 88,4% kế hoạch; số người tham gia BHYT trên 6,9 triệu người, tăng 199.623 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,78% dân số (chỉ tiêu được Thành phố giao năm 2020 là 90,1%). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ tại 112 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ 26,1 tỷ đồng, đã thu hồi 9 tỷ đồng (đạt 34,7 %). Thực hiện giải quyết chế độ chính sách và chi trả các chế độ BHXH với số tiền 16.495,9 tỷ đồng của 581.967 người thụ hưởng chính xác, kịp thời, đầy đủ. BHXH Thành phố ký hợp đồng KCB BHYT với 191 cơ sở y tế KCB, đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho trên 4,8 triệu người với số chi phí KCB là 8.141 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BHXH Thành phố chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ đảng viên như phổ biến, kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền tới đảng viên, công chức, viên chức. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ của đất nước và Thủ đô với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy BHXH Thành phố đã chỉ đạo các chi bộ đảng viên tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2020 đối với những mô hình, điển hình Dân vận khéo. Đặc biệt là kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo, bố trí viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà thực hiện dãn cách xã hội đồng thời vẫn phải đảm bảo tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN của tổ chức, cá nhân.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo 12 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, chuẩn y kết quả bầu cấp ủy chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đảng bộ BHXH Thành phố được Đảng ủy Khối chọn làm Đại hội điểm  và tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ BHXH Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chi bộ Kế hoạch- Tài chính phát biểu tham luận tại Hội nghị

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức cho đảng viên học tập chuyên đề năm 2020, chỉ đạo chi bộ Quản lý thu và chi bộ Truyền thông và Phát triển đối tượng xây dựng báo cáo chuyên đề: “Đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các nhiệm vụ, giải pháp sau thời gian ảnh hưởng của dịch” và tổ chức cho Đảng ủy sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời yêu cầu các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện chuyên đề học tập và làm theo năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chi bộ.

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, UV BCH Đảng ủy khối CCQ TP, Bí thư Đảng ủy BHXH TP trao tặng Giấy khen trong thực hiện Chỉ thị 05/-CT/TW của Bộ Chính trị cho đ/c Vũ Đức Thuật , Phó Bí thư Đảng ủy BHXH TP

Tuyên truyền xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh đẩy mạnh thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử văn hóa gắn với giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương Người tốt Việc tốt trong xây dựng đảng, cơ quan, đoàn thể, trong thực hiện nhiệm vụ được giao tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ....Công tác phát triển đảng luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ có 02 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Định kỳ hàng quý, Đảng ủy xây dựng lịch sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, của các chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy BHXH Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động văn nghệ, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi gia đình người có công, thương binh liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết cổ truyền. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động của BHXH Thành phố với Chương trình hành động“Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát động tháng thanh niên, lễ phát động” Chiến dịch hè Thanh niên tình nguyện năm 2020”…

Sáu tháng cuối năm 2020, Đảng ủy BHXH Thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung quyết liệt vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ do BHXH Việt Nam và HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đảng viên, công chức, viên chức toàn hệ thống thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ theo kế hoạch, hướng dẫn của Thành uỷ và Đảng uỷ Khối.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy BHXH TP ghi nhận kết quả Đảng bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về những nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Hòa cho rằng, Đảng bộ BHXH Thành phố cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05-CT/TW; thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, phê và tự phê; công tác kiểm tra giám sát cần được gắn liền với nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về công tác thu, phát triển đối tượng, thanh tra, kiểm tra... Đặc biệt, các chi bộ cần đề xuất, đưa ra được các giải pháp để giảm tỷ lệ nợ BHXH, kiểm soát quỹ BHYT tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan trong thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí đề nghị tập thể Đảng ủy, Bí thư các chi bộ tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, các chi bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Thành phố. Từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên, viên chức tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

* Cũng tại Hội nghị, Đảng uỷ BHXH Thành phố đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH Thành phố.

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, UV BCH Đảng bộ khối các CCQ Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH TP trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đình Thuận

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, UV BCH Đảng bộ khối các cơ quan TP, Bí thư Đảng ủy BHXH TP phát biểu tại buỗi lễ

      Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan TP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Đình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH TP. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Hòa bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của đồng chí Đặng Đình Thuận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước cũng như sự phát triển của BHXH Thành phố. Đây không chỉ là niềm vinh dự của đồng chí mà là niềm vinh dự của toàn Đảng bộ BHXH Thành phố. Đồng chí mong rằng, bằng những kinh nghiệm, bản lĩnh và trí tuệ, đồng chí Đặng Đình Thuận sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực, quan trọng hơn nữa trên cương vị của mình; giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, giúp đỡ thế hệ đảng viên trẻ, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của Đảng trong xây dựng Đảng bộ BHXH Thành phố ngày một vững mạnh.

Đ/c Đặng Đình Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH TP phát biểu tại buổi lễ

         Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Đình Thuận đã bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và chia sẻ những cảm nghĩ khi được nhận Huy hiệu Đảng, những câu chuyện về chặng đường phấn đấu trở thành đảng viên, hoạt động với nhiều nhiệm vụ được giao khác nhau, luôn trung thành với lý tưởng của Đảng đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

-TV