Phát động cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2020

22/07/2020 09:51 AM


Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 133-KH/ĐUK ngày 16/7/2020 tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2020.

Công chức, viên chức BHXH Thành phố tham gia lớp tập huấn nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng ứng xử

Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố “Trí tuệ - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”; định hướng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Khối các cơ quan Thành phố các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân, trong gia đình và xã hội. Thông qua cuộc thi tiếp tục tuyên truyền những nội dung về quy tắc ứng xử để góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Kế hoạch cũng nêu rõ các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai tổ chức cuộc thi với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả…huy động được đông đảo sự tham gia của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Theo Kế hoạch đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Người dự thi sẽ tham gia thi trực tuyến trên website cuộc thi. Thiết bị sử dụng gồm: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

Về cách thức đăng ký, mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu đảm bảo các thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau: Họ đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, đơn vị công tác, phòng (ban, đơn vị), số điện thoại.

Đáng chú ý, phần mềm cuộc thi sẽ mở trước thời gian cuộc thi chính thức diễn ra 20 ngày để người dự thi đăng ký tài khoản và thi thử. Hết thời gian thi thử, các kết quả sẽ bị xóa bỏ để cuộc thi chính thức diễn ra.

Nội dung thi gồm 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận. Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi thuộc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội (Ban hành tại Quyết định số 122/QĐ-UBND, ngày 25/1/2017 của UBND Thành phố Hà Nội). Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trong thời gian tối đa là 20 phút. Hết thời gian quy định phần mềm tự động nộp bài.

Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi, gồm tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

Phần tự luận gồm 02 câu hỏi dưới hình thức tự luận. Nội dung tập trung đề xuất ý tưởng, các giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử gắn với chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất các tiêu chí để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”. Người dự thi soạn thảo câu trả lời trên phần mềm cuộc thi (font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14).

Ban Tổ chức cuộc thi lưu ý, người dự thi chỉ hoàn thành bài thi và được chấp nhận nộp bài sau khi đã hoàn thành cả 2 phần thi.

Về cách thức tính điểm và cơ cấu giải thưởng, điểm của bài thi là tổng điểm của 02 phần thi trắc nghiệm và tự luận. Trong trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau, Ban tổ chức sẽ tính điểm ưu tiên theo thứ tự: thời gian thi trắc nghiệm, thời gian thi tự luận, điểm phần thi tự luận.

Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể cho các đơn vị có tỷ lệ người dự thi cao và chất lượng tốt, gồm: 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 05 Giải Khuyến Khích.

Đối với giải cá nhân, Ban Tổ chức sẽ trao 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 05 Giải Khuyến Khích. 

Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến ngày 10/10/2020.

-TV