Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phải là đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu

04/08/2020 01:52 PM


(HNMO) - Sáng 4-8, Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên làm việc chính thức. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự đại hội.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; đại biểu một số sở, ban, ngành, quận, huyện, các thành viên Đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tham dự đại hội có 267 đại biểu chính thức, đại diện cho 8.875 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Toàn cảnh đại hội.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Phát biểu khai mạc đại hội, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Hà Nội (khóa XII) Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, chủ đề của Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, đại hội sẽ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố (khóa XII) Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu khai mạc đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa XII trình đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Phùng Khải Lợi cho biết, Đảng bộ hiện có 68 tổ chức cơ sở Đảng (bao gồm 58 đảng bộ và 10 chi bộ với 8.875 đảng viên sinh hoạt tại 10 đảng bộ bộ phận và 626 chi bộ trực thuộc). Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vững vàng về lập trường chính trị, có kinh nghiệm trong công tác, có trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cao; có các đồng chí là cán bộ lãnh đạo của thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

Các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối được tổ chức ở các ban Đảng thuộc Thành ủy, cơ quan HĐND, UBND thành phố; sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp của thành phố; phạm vi ảnh hưởng lớn, từ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ Khối đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã chỉ đạo xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 chương trình công tác trọng tâm, 9 đề án, 3 nghị quyết chuyên đề.

Kết quả đã góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Nổi bật là: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,39%, đạt mục tiêu đề ra (7,3-7,8%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1.188,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 11,1%/năm. Đến cuối năm 2020, Hà Nội dự kiến có 10 huyện và 371 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 96,1%), là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng tiếp tục được củng cố, các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên được kiện toàn. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tỷ lệ các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết tăng, đã có 250 lượt bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết, chuyên đề. Trong 5 năm qua, đã có hơn 2.500 lượt cán bộ chủ chốt tham gia học tập nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; tỷ lệ cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia học tập đạt hơn 98%.

Đảng ủy Khối thực hiện quy trình và ban hành quyết định thành lập mới 8 đảng bộ cơ sở; nâng cấp 2 chi bộ cơ sở lên đảng bộ cơ sở; tiếp nhận, chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên, giải thể 4 đảng bộ và 2 chi bộ cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã kết nạp 1.977 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra…

Các đại biểu dự đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát, khảo sát 119 lượt đơn vị; xem xét, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xử lý kỷ luật đối với 4 đảng viên là phó giám đốc sở, ngành. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức Đảng và 10 đồng chí là cấp ủy viên, bí thư chi bộ; xem xét, xử lý kỷ luật đối với 9 đảng viên. Cấp ủy, chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở xem xét, xử lý kỷ luật đối với 51 đảng viên.

Công tác dân vận được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đã có 465 mô hình tập thể và 159 mô hình cá nhân của 68/68 tổ chức cơ sở Đảng đăng ký thực hiện.

Báo cáo chính trị tại đại hội đã nêu rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng xác định mục tiêu, 7 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 3 nhóm nhiệm vụ - giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng bộ Khối xác định tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra.

Góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó

Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã nhận được 34 tham luận vào Báo cáo chính trị của đại hội, góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà tham luận tại đại hội.

Trong phần tham luận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho biết, trong nhiệm kỳ qua, cải cách hành chính là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm và ba khâu đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Với vai trò là cơ quan thường trực của thành phố về cải cách hành chính, Sở Nội vụ đã tham mưu rất tích cực, chủ động, sáng tạo. Công tác cải cách hành chính của thành phố có nhiều chuyển biến, được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, đặc biệt 3 năm liên tiếp (2017-2019) xếp ở vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác quản lý tài chính ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện trong điều kiện vừa có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Sở Tài chính đã nỗ lực đổi mới, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà tham luận tại đại hội.

Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu cho thành phố về quản lý, điều hành tài chính ngân sách và đã được Bộ Tài chính đánh giá, ghi nhận: “Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính ngân sách đặt ra, là địa phương đóng góp cao nhất cho sự ổn định về tài chính, ngân sách quốc gia trong 5 năm qua”.

Từ năm 2016 đến nay, thành phố đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Trung ương giao; cơ cấu thu ngân sách nhà nước có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã tăng từ mức 89,5% năm 2016 lên 91,7% vào năm 2020. Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã thực hiện tiết giảm chi thường xuyên so với dự toán Trung ương giao và trong điều hành ngân sách khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố phải gương mẫu trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo đại hội, nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ: “Những thành tích chủ yếu, những dấu ấn nổi bật của thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015-2020 đều có đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, theo Bí thư Thành ủy, đại hội cũng đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận và phân tích kỹ, đầy đủ hơn, nhất là các vấn đề, như: Việc giải ngân vốn đầu tư còn ách tắc; công tác sắp xếp, đổi mới cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp còn chậm; các chỉ số có liên quan nhiều đến sự hài lòng của người dân như PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) rất thấp; tình trạng tham nhũng, thất thoát, lãng phí, kể cả “tham nhũng vặt” còn diễn biến phức tạp...

Về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn chủ đề của đại hội, để chủ đề thể hiện rõ quyết tâm chính trị, mục tiêu phấn đấu, những nhiệm vụ cốt lõi của đảng bộ; có sức cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối phấn khởi, lao động, sáng tạo.

Chỉ đạo và gợi mở một số nội dung để đại hội thảo luận, thống nhất và thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị thế, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, để Hà Nội xứng đáng là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; có truyền thống Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Anh hùng, “Thành phố Vì hòa bình”, nơi mà đảng bộ có số lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đông nhất cả nước, đòi hỏi nỗ lực của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, trong đó Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố phải là đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu.

“Bác Hồ nói rằng, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô phải gương mẫu với cả nước, thì Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố phải gương mẫu trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, muốn vậy, mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố phải thực sự gương mẫu: Tổ chức Đảng phải trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; cán bộ, đảng viên, công chức phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu, vững vàng về bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, có phong cách, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, thực sự là tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, văn hóa, cốt cách của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ: “Trong nhiệm kỳ tới, Thành ủy mong muốn rằng, Đảng bộ Khối phải tạo chuyển biến căn bản và đột phá trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới; cần chú trọng đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy chi bộ trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt; chú trọng đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi giúp cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần đưa nghị quyết của Trung ương, thành phố vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cần phát huy tốt vai trò đầu mối kết nối hoạt động của các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể của thành phố Hà Nội, tạo sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ; nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, chỉ đạo, đồng thời cần lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chủ động, tích cực hơn nữa tham mưu cho Thành ủy, thành phố trong việc tăng cường kết nối, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương đối với thành phố, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, Đảng bộ Khối phải giúp cho Thành ủy, UBND thành phố khai thác được tiềm lực tri thức, khoa học để phát triển Thủ đô. Vì 65% cán bộ khoa học của cả nước; 65% giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của cả nước, có thể nói là 60% tiềm lực nghiên cứu khoa học đang tập trung ở Thủ đô.

Cũng theo chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Đảng bộ Khối cần thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt, Đảng bộ Khối phải tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính ở các sở, ngành thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy, nhất là bộ máy ở bên trong; chỉ đạo thực hiện dứt điểm các giải pháp thay đổi căn bản thứ bậc của Hà Nội đối với các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là chỉ số SIPAS, PAPI.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại biểu tại đại hội.

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong rằng, với trách nhiệm cao, đại hội sẽ dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ vào các dự thảo văn kiện và sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Với tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, Thành ủy mong muốn và tin tưởng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối, thực sự là đảng bộ đi đầu, đóng góp quan trọng và xứng đáng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố; xây dựng Thủ đô thân yêu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố (khóa XII) Nguyễn Doãn Hoàn khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung theo chương trình. Sau đại hội, Đảng bộ Khối sẽ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đề ra.

Theo Hà Nội mới