08/06/2020 09:08 AM

Đề án KCB từ xa giai đoạn 2020-2025 của Bộ Y tế được kỳ vọng giúp nâng cao chất lượng KCB tuyến dưới, tăng cường củng cố niềm tin của người dân với BV, giảm ...

04/06/2020 10:09 AM

Trong quá trình triển khai, việc chi trả lương hưu trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) đã thể hiện được tính ưu việt, công tác chi trả được thực hiện ...

20/05/2020 09:08 AM

Thời gian qua, Bộ Y tế có nhận được phản ánh BHXH Việt Nam và một số đơn vị, địa phương về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế hoạt động, tài chính, ...

15/05/2020 08:30 AM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực ...

28/04/2020 07:24 AM

Chiều ngày 27/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát ...

06/04/2020 10:38 AM

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bảo đảm An sinh xã hội trước tác động của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã khẩn trương ban ...

03/04/2020 08:11 AM

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 1114/BTTTT-BC về việc chi trả các chế độ an sinh xã hội trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 và Công văn số ...

30/03/2020 08:41 AM

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, ngày 24/3/2020, Liên ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố, Sở ...

26/02/2020 09:23 AM

Ngày 25/02, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh thành, thành phố Trung ...

10/02/2020 02:05 PM

Sở Y tế TP.Hà Nội sẽ thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ về dược năm 2020 và mời BHXH TP.Hà Nội, Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã tham gia ...

Ngành Y tế triển khai Đề án KCB từ xa

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu hàng tháng qua tài khoản cá nhân

Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cơ sở khám, chữa bệnh liên doanh, liên kết

Quy định mới về chuyển kinh phí chi trả chế độ BHXH, BHYT

Kịp thời đưa gói hỗ trợ an sinh đến với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Linh hoạt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong "bão" dịch

Bảo đảm an sinh xã hội và cung ứng dịch vụ bưu chính thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Hà Nội: Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam: tăng cường phối hợp nhằm phục vụ tốt nhất sức khỏe của Nhân dân

Hà Nội: Năm 2020, cơ quan BHXH sẽ tham gia Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ về dược