22/08/2017 05:21 PM

  Ngày 22/8/2017, Huyện ủy Mê Linh đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện.Tham dự Hội nghị có đồng chí ...

15/08/2017 02:59 PM

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH-TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội, sáng ngày 15/8/2017, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết ...

11/08/2017 04:33 PM

  Ngày 11/8/2017, Huyện ủy Đan Phượng đã tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức ...

11/08/2017 04:08 PM

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH-TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội, sáng ngày 11/8/2017, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết ...

09/08/2017 01:46 PM

Thực hiện Kế hoạch số 46-KT/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội và Công văn số 835-CV/BTGTU ngày 14/6/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Huyện ủy Phú Xuyên, ...

07/08/2017 08:46 AM

Ngày 04/8/2017, thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết ...

01/08/2017 03:06 PM

Sáng ngày 28/7/2017, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh ...

28/07/2017 05:59 PM

  Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối ...

28/07/2017 05:18 PM

Ngày 28/7/2017, thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội và Công văn số 835-CV/BTGTU ngày 14/6/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, ...

27/07/2017 02:46 PM

Ngày 26/7/2017, thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội và Công văn số 835-CV/BTGTU ngày 14/6/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, ...

Huyện ủy Mê Linh: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Quận ủy Ba Đình: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Huyện ủy Đan Phượng: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Quận ủy Hoàng Mai: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phú Xuyên, Phúc Thọ và Hai Bà Trưng: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Huyện ủy Ứng Hòa: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thanh Trì: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sơn Tây: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21/NQ- TW của Bộ Chính trị

Đống Đa, Bắc Từ Liêm: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hoàn Kiếm, Tây Hồ: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị