Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố

30/05/2020 09:36 AM


Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố vừa có Văn bản số 310/LĐLĐ ngày 26/5/2020, gửi Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn TP năm 2020.

(ảnh minh họa)

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với chính quyền đồng cấp trong công tác phòng, chống dịch SXH. Tích cực tham gia có hiệu quả, phát huy vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương, đơn vị nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra giám sát dịch trong CNVCLĐ (lưu ý đến các khu vực có nguy cơ cao và các ổ dịch cũ về SXH). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tinh thần chủ động cho đoàn viên, CNVCLĐ trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH, kịp thời và chủ động khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi có biểu hiện mắc bệnh. Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị để đoàn viên, CNVCLĐ chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng.

Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố chỉ đạo CĐCS trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các trường học chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động vệ sinh môi trường diệt bọ gậy tại địa phương, đơn vị. Duy trì công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy thường xuyên theo tuần hoặc tháng tùy tình hình dịch bệnh.

Việc triển khai phòng, chống dịch bệnh SXH của Liên đoàn Lao động thành phố nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 19/5/2020 của UBND TP về triển khai phòng, chống dịch bệnh SXH trên địa bàn thành phố năm 2020. Theo kế hoạch này, UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cộng đồng để nâng cao tinh thần chủ động của người dân về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH và khai báo cho cơ quan y tế địa phương khi mắc bệnh. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông qua cơ quan thông tin truyền thông để mọi người dân dễ hiểu và thực hiện, chú trọng tuyên truyền những bệnh pháp phòng, chống dịch SXH, cụ thể: Vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, nằm màn tránh muỗi đốt... Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng, chống dịch của thành phố để nhân dân chủ động áp dụng các biện pháp phòng, dịch bệnh nhưng không hoang mang, lo lắng.

-TV