Người dân cần thực hiện 9 biện pháp phòng dịch Covid-19

31/07/2020 10:23 AM


HNMO) - Theo diễn biến của dịch hiện nay, Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Mỗi người dân cần thực hiện đầy đủ 9 biện pháp được đưa ra.

Theo Báo Hà Nội mới