BHXH TP.Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ, tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2020

16/01/2020 10:33 AM


Thực hiện các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020, ngày 15/01/2020, BHXH TP. Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ và Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020.

 

Đ/c Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố, các đồng chí Phó Giám đốc BHXH Thành phố, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố, Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã và toàn thể viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng BHXH Thành phố.

Những kết quả nổi bật

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH Thành phố nêu bật những kết quả đạt được trong năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của BHXH Thành phố. Theo đó, trong năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,3% (vượt 0,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ, HĐND Thành phố giao). Hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu do HĐND Thành phố giao về tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc (1.757.866 người, tăng 6,5% so với năm 2018). Tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp đạt 92,1% số người thuộc diện tham gia BH thất nghiệp, vượt 2,1% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao (91.695.077 người, tăng 6,9% so với năm 2018). Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 35,8%, vượt 5,8% so với chỉ tiêu do UBND Thành phố giao (trên 35 nghìn người). Số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 là 43.355,4 tỷ đồng (tăng 11,7% tương ứng tăng 4.550,6 tỷ đồng so với năm 2018), đạt 101,6% Kế hoạch. Tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi giảm mạnh còn 1,98%. Chi trả các chế độ BHXH, BHTN đảm bảo an toàn, kịp thời đến tay người hưởng của trên 1,4 triệu lượt người hưởng với trên 37.700 tỷ đồng (tăng 3.419 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018). Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 12 triệu lượt người với tổng chi phí KCB BHYT trên 18.000 tỷ đồng. Trong năm 2019, BHXH Thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra 5.637 cuộc (tăng 724 cuộc so với năm 2018) với tổng số tiền nợ 981,9 tỷ đồng, thu hồi được 565,1 tỷ đồng (đạt 57,5%). Xử phạt vi phạm hành chính 60 đơn vị với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng. Thực hiện công khai các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện tốt việc giao dịch hồ sơ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN; liên thông dữ liệu, kết nối các phần mềm quản lý góp phần phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Trong năm 2019 đã tiếp nhận và giải quyết trên 9,5 triệu lượt hồ sơ trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Công tác cải cách TTHC đã có bước tiến mạnh mẽ so với những năm trước, thực hiện tốt việc giao dịch hồ sơ điện tử, tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành được đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất; đội ngũ công chức, viên chức đã phát huy tinh thần trách nhiệm, từng bước cải tiến tác phong, lề lối làm việc góp phần nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực công tác.

Với những kết quả đã đạt được, BHXH Thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích trong công tác ứng dụng CNTT, cải cách TTHC góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư; năm thứ 2 liên tiếp nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội; Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp.

Đ/c Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH Thành phố báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019

Kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 -2022

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH Thành phố, Chủ tịch Công đoàn BHXH Thành phố đã báo cáo sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Quân, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020. Theo đó, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trong năm 2019 đã hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, đoàn viên Công đoàn; tổ chức tốt phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện… Trong năm qua Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã được Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đánh giá là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” và được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đ/c Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn BHXH TP. Hà Nội nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: "Trách nhiệm, hiệu quả, vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô":

Bước sang năm 2020, Công đoàn Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung tổ chức các đợt thi đua có hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; phấn đấu hoàn thành và vượt 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao: chủ động phối hợp hiệu quả với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, phấn đấu năm 2020 giảm tỷ lệ xuống dưới hoặc bằng mức bình quân chung của cả nước, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp và BHXH tự nguyện. Thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT. Tăng cường công tác giám định BHYT, nâng cao năng lực trình độ của các giám định viên, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; phấn đấu đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT; tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, tuyên truyền theo nhóm đối tượng; tăng cường đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp và người lao động. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với CCVC trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy định của ngành tại BHXH Thành phố và BHXH huyện. Phấn đấu tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc; 100% tổ Công đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có từ 20% trở lên tổ Công đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiều kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Tại Hội nghị, đại diện phòng nghiệp vụ, BHXH quận đã trình bày báo cáo tham luận làm rõ thêm báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày, đề xuất những nội dung mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị cũng như hoạt động cơ quan .

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Về dự và phát biểu động viên phong trào CNVCLĐ BHXH Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch Công đoàn viên chức TP đã biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn và của công đoàn trong năm 2019. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Thủ đô và là năm diễn ra Đại đội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Với vai trò và nhiệm vụ rất lớn lao, đồng chí đề nghị Công đoàn BHXH Thành phố, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Đặc biệt các cấp công đoàn cần giải quyết tốt nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của đoàn viên để công đoàn là mái ấm vững chắc của người lao động.  Nhân dịp này, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn BHXH TP. Hà Nội.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã phát động thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong toàn hệ thống BHXH Thành phố, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, xây dựng BHXH thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành và Thành phố.

-TV