Toàn Ngành BHXH quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

07/09/2020 04:39 PM


Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH. Trong bối cảnh này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có cuộc trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam về phương hướng, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành thời gian tới; đồng thời chia sẻ về các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

PV: Dịch bệnh Covid-19 đang có những ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống, sự phát triển kinh tế-xã hội. Với Ngành BHXH, xin Tổng Giám đốc cho biết những tác động, ảnh hưởng đó là gì?

- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Đầu tiên, điều dễ nhận thấy là trước khi có dịch bệnh, việc tuyên truyền, phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được triển khai theo hình thức tuyên truyền, truyền thông trực tiếp tại các hội nghị khách hàng; tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình, các khu chợ, cửa hàng buôn bán nhỏ... Hình thức này đã mang lại hiệu quả rất tích cực, đặc biệt trong phát triển BHXH tự nguyện với sự tăng trưởng vượt bậc. Chỉ tính riêng năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới đã bằng tổng số phát triển của 10 năm trước đó; tỷ lệ tham gia BHYT đạt gần 90% dân số. Kết quả khả quan đó là tiền đề để hi vọng vào một bứt phá mới trong năm 2020, nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã được đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là mục tiêu bao phủ BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tuy nhiên, từ đầu 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tốc độ phát triển BHXH, BHYT đã chững lại khi nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động; thu nhập của người dân, người lao động bị giảm sút, nhiều người lâm vào khó khăn nên không thể tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện. Các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện theo hình thức hội nghị tập trung cũng phải tạm hoãn để thực hiện giãn cách xã hội… dẫn đến số người tham gia chững lại.

Bên cạnh công tác phát triển đối tượng, công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT của Ngành cũng bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn khi công tác thanh tra, kiểm tra phải hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người. Tiếp đến là công tác chi trả, giải quyết chế độ cho người tham gia, những năm qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện rất tốt với nhiều cải cách trong thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi hơn cho người tham gia. Nhưng hiện nay, tình hình dịch bệnh cũng đặt ra những yêu cầu như: giảm tiếp xúc trực tiếp, đẩy mạnh chi trả qua hình thức không dùng tiền mặt… đòi hỏi Ngành BHXH phải tiếp tục nỗ lực, cải cách hơn nữa.

PV: Có thể thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT của Ngành đang gặp không ít khó khăn, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, BHXH Việt Nam có giải pháp gì, thưa Tổng Giám đốc?

- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong điều kiện bình thường, tốc độ phát triển BHXH năm sau sẽ tăng thêm khoảng 5 - 6% so với năm trước liền kề. Trong điều kiện hiện nay, để bảo đảm được tỷ lệ này, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó việc đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng; đổi mới công tác truyền thông theo hướng tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho người tham gia, thụ hưởng trong dịch bệnh…

Về công tác truyền thông, BHXH Việt Nam đã thực hiện nhiều đổi mới, tăng cường truyền thông trên môi trường internet, mạng xã hội như: Google, facebook…; khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH là một tuyên truyền viên (truyền thông trực tiếp, sử dụng trang mạng xã hội cá nhân) để giới thiệu, vận động người dân tham gia.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1676/QÐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ khi chọn Tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và nhân Ngày BHYT toàn dân (01/7), BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thành công 2 Lễ ra quân trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, vận động được hơn 100.000 người tham gia BHXH, BHYT; đóng góp tích cực vào kết quả chung toàn Ngành. Đến nay, toàn quốc, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT đã tương đương với cuối năm 2019 và bắt đầu đà tăng trưởng trở lại; đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng 163 nghìn người so với năm 2019, đạt 737 nghìn người. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu Chính phủ giao và kế hoạch của Ngành đã đề ra, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn một khoảng cách lớn. 

Do đó, thời gian tới, BHXH Việt Nam xác định sẽ tiếp tục thực hiện, tăng cường các giải pháp, phương thức tuyên truyền, vận động đã phát huy hiệu quả; đẩy mạnh hình thức truyền thông cơ sở tại các thôn, xóm trong thời gian người dân ở nhà thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, BHXH Việt Nam giao Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại các phương pháp, hình thức truyền thông của Ngành đã triển khai; xác định các nhóm ưu tiên chưa tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để có những giải pháp truyền thông phù hợp.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng sẽ tăng cường truyền thông về những giá trị cốt lõi, nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay các chính sách này càng phát huy giá trị lớn, bù đắp thu nhập, giúp nhiều người vượt qua khó khăn do mất việc làm, ốm đau, bệnh tật; từ đó kêu gọi sự chung tay, vào cuộc của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tài trợ để giúp những người dân, người lao động gặp khó khăn được tiếp tục tham gia BHYT, BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

PV: Ngoài công tác phát triển đối tượng thì phương hướng, mục tiêu tổng thể của BHXH Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới là gì, thưa Tổng Giám đốc?

- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT hiện nay, có hai Nghị quyết rất lớn của Đảng là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Hai Nghị quyết đã đưa ra những quan điểm, chủ trương, định hướng và chỉ tiêu cụ thể cho tiến trình phát triển của các chính sách này ở nước ta. Đây là “kim chỉ nam”, mục tiêu cho mọi hoạt động của ngành BHXH.

Năm 2020 là năm bản lề quan trọng trong thực hiện, hoàn thành những mục tiêu đầu tiên của các Nghị quyết, vì vậy, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW cũng như các Chương trình hành động, Đề án liên quan của Chính phủ.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục góp ý, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; phát triển ngành BHXH phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên nguyên tắc đơn giản, dễ dàng, thuận tiện; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ ngày càng tốt hơn, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Có thể thấy, khối lượng công việc, nhiệm vụ của Ngành từ nay đến hết năm 2020 là rất lớn, đòi hỏi toàn Ngành cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, trong đó chú trọng nguyên tắc: Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả đối với từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên bám sát, tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương để vừa tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động, tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Ngành và các cơ quan, đơn vị ngoài Ngành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

PV: Năm 2020 cũng là năm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với vai trò Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, xin Tổng Giám đốc cho biết, đến nay, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã chuẩn bị, thực hiện được những công tác gì?

- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng đảm bảo An sinh xã hội. Theo đó, đến hết năm 2019, toàn quốc tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90% dân số, hoàn thành trước và vượt mức chỉ tiêu (bao phủ 80% dân số) đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cũng phải nhấn mạnh, trong giai đoạn 05 năm vừa qua, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với An sinh xã hội nói chung và nhất là hai chính sách trụ cột BHXH, BHYT được nâng lên một tầm cao mới. Đây là sự kế thừa tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh về An sinh xã hội, sự tiếp nối về quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Sự đổi mới quan điểm của Đảng về BHXH, BHYT được thể hiện rõ nhất trong Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH.

Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, Đảng bộ đã triển khai các công việc quan trọng gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 29/29 tổ chức Đảng trong Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, 2020-2025. Ban Thường vụ đã xem xét và quyết định chuẩn y cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2022, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 100 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó: 27 bí thư, 27 phó bí thư, 43 chi ủy viên, 03 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở… Dự kiến, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII sẽ được tổ chức trong thời gian tới, các nội dung công tác chuẩn bị đã và đang được triển khai tích cực.

Về cơ bản, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp phát triển BHYT bền vững; bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT trong dài hạn; mở rộng diện bao phủ BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao chỉ số hài lòng từ người tham gia BHXH, BHYT… Công tác xây dựng chính sách, pháp luật cũng đã và đang đặt ra những yêu cầu rất mới, đặc biệt là triển khai, luật hóa các định hướng lớn trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH…

Công tác Đảng của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục được chú trọng, xây dựng thành công được đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ, tạo tiền đề quan trọng bảo đảm vững chắc An sinh xã hội của Đất nước.

PV: Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin Tổng Giám đốc cho biết thêm về các phong trào thi đua, lập thành tích của Ngành?

- Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh:

Về nội dung này, từ tháng 4/2020, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/ĐU phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian thi đua được thực hiện từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021.

Phát động đợt thi đua này, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhằm mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị và các đoàn thể quần chúng, của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan BHXH Việt Nam về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Cuộc phát động thi đua cũng nhằm mục đích phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nội dung đợt thi đua tập trung vào tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Cấp ủy các tổ chức Đảng chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lao động sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do BHXH Việt Nam phát động năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả tham gia, đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên vào các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ.

Việc tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia. Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, căn cứ tình hình thực tế, các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị…

PV: Trân trọng cảm ơn Tổng Giám đốc!

Theo Cổng TTĐT BHXH VN