Số / Ký hiệu: CV2031/UBND-KGVX
Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân
Loại văn bản:
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV2031/UBND-KGVX: V/v tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân
Nội dung trong tệp đính kèm