Số / Ký hiệu: HD 2610 /HD-YT-BHXH
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Loại văn bản:
Liên ngành Sở Y tế - BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/06/2020
Ngày có hiệu lực:
03/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
HD 2610 /HD-YT-BHXH: Hướng dẫn bổ sung Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nội dung trong tệp đính kèm