Số / Ký hiệu: CV2249/ BHXH-TCKT
Trích yếu: V.v Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với KBNN
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày có hiệu lực:
14/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV2249/ BHXH-TCKT: V.v Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với KBNN
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN