Số / Ký hiệu: CV4253/SYT-NVY
Trích yếu: Về việc nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn về công tác KCB BHYT
Loại văn bản:
Sở Y tế
Cơ quan ban hành:
Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/07/2020
Ngày có hiệu lực:
14/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV4253/SYT-NVY: Về việc nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn về công tác KCB BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm