Số / Ký hiệu: QĐ/01-QĐ-BTC
Trích yếu: Về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố
Loại văn bản:
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
22/07/2020
Ngày có hiệu lực:
22/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
QĐ/01-QĐ-BTC: Về việc ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố
Nội dung trong tệp đính kèm