Số / Ký hiệu: CV2271/BHXH-VP
Trích yếu: Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày có hiệu lực:
27/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV2271/BHXH-VP: Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm