Số / Ký hiệu: CV2408/BHXH-GĐBHYT2
Trích yếu: Về việc đăng ký KCB ban đầu tại Trường Đại học Y tế công cộng
Loại văn bản:
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành:
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
05/08/2020
Ngày có hiệu lực:
05/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
CV2408/BHXH-GĐBHYT2: Về việc đăng ký KCB ban đầu tại Trường Đại học Y tế công cộng
Nội dung trong tệp đính kèm