Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (650)
Trích yếu: V.v Thông báo bổ sung cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020 ( TTYT quận Bắc Từ Liêm)
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v Phát hành Điểm tin An sinh xã hội thế giới kỳ tháng 6/2020
Ngày ban hành:
17/06/2020
Ngày có hiệu lực:
17/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V.v Thông báo bổ sung cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020 ( TTYT huyện Mê Linh)
Ngày ban hành:
19/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:
03/06/2020
Ngày có hiệu lực:
03/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
29/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
13/05/2020
Ngày có hiệu lực:
13/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực