Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (668)
Trích yếu: Thông báo tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN mới
Ngày ban hành:
18/09/2020
Ngày có hiệu lực:
18/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày có hiệu lực:
14/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng KCB BHYT năm 2020
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021
Ngày ban hành:
24/07/2020
Ngày có hiệu lực:
24/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Ngày ban hành:
12/08/2020
Ngày có hiệu lực:
12/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày có hiệu lực:
10/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc Cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày có hiệu lực:
01/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc Kế hoạch triển khai chương trình truyền thông" Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2020"
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày có hiệu lực:
31/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực